همستر چگونه تولید مثل می کند؟

۱۳۹۹/۵/۲۳ ۱۵:۲۴:۲۴

تولید مثل همستر همستر ها

برای دانلود ویدیو تولید مثل همستر اینجا کلیک کنید.

تولید مثل همستر


همستر ها در طول فحلی خود جفت گیری می کنند. دوره ی فحلی در همستر ها حدود 12 ساعت است وقتی که همستر ماده با همستر نر جفت گیری می کند. اگر همستر ماده پذیرا باشد وقتی که پشت او را نوازش کنید دراز می کشد و پاهایش را باز می کند. دوره ی فحلی همستر معمولا در شب اتفاق می افتد و ممکن است مقداری دعوا و درگیری بین ماده و نر پیش بیاید.
اگر همستر ماده آماده نبود و قصد داشت که با نر بجنگد سریعا همستر نر را از خانه اشان خارج کنید. اگر جفت گیری اتفاق افتاد بگذارید کل شب پیش هم باشند.

دوره ی حاملگی و تعداد بچه های همستر

همستر باردار همستر بچه


همستر باردار بعد از 2 تا 3 هفته شروع به چاق شدن می کند. او ممکن است کمتر به سراغ چرخ خود برود و بیشتر غذا بخورد. همستر های باردار به نظر پرخاشگر تر می شوند. دوره ی حاملگی همستر بستگی به نوع آن دارد و لی معمولا بین 18 تا 22 روز طول می کشد.
تعدا بچه های همستر معمولا بین 4 تا 6 تا است. می تواند کم یعنی 3 تا یا خیلی زیاد یعنی 12 تا باشد. همستر مادر ممکن است بچه های زیادی داشته باشد اما ممکن است همه ی آن ها را بزرگ نکند و بعضی از آن ها را بخورد.

چرا همستر ها بچه هایشان را می خورند؟!