چرا همستر بچه هایش را می خورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۵:۲:۶

چرا همستر بچه هاشو میخوره؟

علت خوردن بچه همستر ها

استرس و ترس
به خصوص برای همستر هایی که اولین بار است مادر می شوند ترس و استرس می تواند در پرورندان بچه ها اختلال ایجاد کند. اگر همستر شما توسط خواسته های بچه هایش تحت فشار قرار بگیرد بچه هایش را می کشد.
بهترین راه برای اینکه همستر شما استرس نداشته باشد این است که او و بچه هایش را تنها بگذارید. وقت گذراندن کنار خانه ی او و عکس گرفتن باعث مضطرب شدن همستر می شود پس او را تنها بگذارید و خیلی کم به او سر بزنید. حداقل تا 10 روز آن ها را تنها بگذارید.

اشتباه گرفتن بو
بچه همستر ها کور و بی مو هستند و ممکن است شما وسوسه شوید که آن ها را بگیرید یا نازشان کنید ولی با این کار شما جان آن ها را به خطر می اندازید. رابطه ی مادر با فرزندانش منحصرا به وسیله بو است اگر شما آن ها را لمس کنید ، بوی خود را روی آن ها باقی می گذارید و این ممکن است مادرشان را گیج کند و نداند که این بچه ی خودش است در این حالت او ممکن است بچه را پس بزند یا او را بکشد. پس حتی بچه همستر ها را لمس نکنید.

غذای نا کافی
مادر هسمتر ها به طور غریزی مجبور است تصمیمات فداکارانه ای بگیرد که به گروه کمک کند مخصوصا زمانی که نگرانی درباره ی منبع تغذیه است. پس حیاتی است که برای همستر و بچه هایش غذای فراوان و آب تازه بگذارید زیرا اگر همستر متوجه شود که این غذا برای کل گروه کافی نیست شروع به کشتن بچه ها می کند و این یک پاسخ غریزی است که بچه هایش در اثر کم آبی و گرسنگی از بین نروند پس مطمئن شوید که آب و غذای کافی در اختیار کل گروه هست.

زندگی آسان تر ساختن
اگر همستر مادر فکر کند که نمی تواند به همه ی بچه هایش توجه کند او تعدادی از بچه هایش را برای کشتن انتخاب می کند ، از آن جایی که او خود را مسئول کل گروه می داند ممکن است متوجه شود که نمی تواند از این تعداد کودک نگداری کند شروع به خوردن آن ها می کند تا زمانی که به اندازه ای که می تواند از آن نگهداری کند برسد.

چرا همستر بچه هایش را می خورد بچه همستر کودک همستر همستر

بچه همستر همستر چرا همستر بچه می خوره همستر